BANNERxiao

Filtro de armónicos activos (AHF): trifásico

 • Filtros de armónicos activos (AHF-100-0.6-4L-R)

  Filtros de armónicos activos (AHF-100-0.6-4L-R)

  Os filtros harmónicos activos reducen ou eliminan as distorsións harmónicas no sistema eléctrico, garantindo que a calidade da enerxía cumpra os estándares da industria e mellora a eficiencia e fiabilidade xerais do sistema eléctrico.

  Adecuado para instalacións de produción industrial, edificios comerciais, sistemas de enerxía renovable, instalacións sanitarias, centros de datos

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

   

  Corrente de compensación nominal:100A
  Tensión nominal:AC690V (-20% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado en rack
 • Filtros de armónicos activos (AHF-100-0.5-4L-R)

  Filtros de armónicos activos (AHF-100-0.5-4L-R)

  Os filtros harmónicos activos reducen ou eliminan as distorsións harmónicas no sistema eléctrico, garantindo que a calidade da enerxía cumpra os estándares da industria e mellora a eficiencia e fiabilidade xerais do sistema eléctrico.

  Adecuado para instalacións de produción industrial, edificios comerciais, sistemas de enerxía renovable, instalacións sanitarias, centros de datos

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

   

  Corrente de compensación nominal:100A
  Tensión nominal:AC500V (-20%~+15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado en rack
 • Filtros de armónicos activos (AHF-100-0.4-4L-W)

  Filtros de armónicos activos (AHF-100-0.4-4L-W)

  Os filtros harmónicos activos reducen ou eliminan as distorsións harmónicas no sistema eléctrico, garantindo que a calidade da enerxía cumpra os estándares da industria e mellora a eficiencia e fiabilidade xerais do sistema eléctrico.

  Adecuado para instalacións de produción industrial, edificios comerciais, sistemas de enerxía renovable, instalacións sanitarias, centros de datos

  Montado na parede para unha instalación máis fácil e flexible.

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

   

  Corrente de compensación nominal: 100A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado na parede
 • Filtros de armónicos activos (AHF-75-0.4-4L-W)

  Filtros de armónicos activos (AHF-75-0.4-4L-W)

  Os filtros harmónicos activos (AHF) son compoñentes importantes nos sistemas de enerxía deseñados para mellorar a calidade da enerxía mitigando os efectos harmónicos adversos.Os harmónicos poden causar irregularidades no fluxo de corrente, que provocan distorsións da tensión, danos no equipo e sobreenriquecidos.AHF monitoriza e analiza o contido harmónico, xera formas de onda compensadas, neutraliza os harmónicos e garante unha subministración de enerxía estable.AHF suprime eficazmente os harmónicos, reduce a distorsión da tensión, minimiza a perda de enerxía e prolonga a vida útil dos equipos eléctricos.A súa utilización é especialmente importante en áreas industriais e comerciais onde existen grandes cantidades de cargas non lineais, para garantir sistemas de enerxía fiables e eficientes.

   

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

  Corrente de compensación nominal:75A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado na parede
 • Gabinete de filtro de armónicos activos (100A-400A)

  Gabinete de filtro de armónicos activos (100A-400A)

  O armario de filtro harmónico activo é un equipo avanzado usado para mitigar e controlar a distorsión harmónica no sistema de enerxía.Estes armarios usan tecnoloxía de filtro activo para supervisar e analizar activamente o contido harmónico da fonte de alimentación e, a continuación, xerar e inxectar correntes contrarias para contrarrestar os harmónicos.Protexa os equipos sensibles da degradación e danos potenciais.Estes armarios pódense integrar nun sistema de distribución de enerxía cun ou máis módulos de calidade de enerxía.

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

   

  Corrente de compensación nominal:100A ~ 400A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%);500 V (-20% ~ + 15%);690 V (-20% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Dimensións do armario:800 x 1000 x 2200 mm, pode acomodar 5 módulos.
 • Armario de filtro harmónico activo (100A-300A)

  Armario de filtro harmónico activo (100A-300A)

  O armario de filtro harmónico activo é un equipo avanzado usado para mitigar e controlar a distorsión harmónica no sistema de enerxía.Estes armarios usan tecnoloxía de filtro activo para supervisar e analizar activamente o contido harmónico da fonte de alimentación e, a continuación, xerar e inxectar correntes contrarias para contrarrestar os harmónicos.Protexa os equipos sensibles da degradación e danos potenciais.Estes armarios pódense integrar nun sistema de distribución de enerxía cun ou máis módulos de calidade de enerxía.

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

   

  Corrente de compensación nominal:100A~300A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Dimensións do armario:800 x 1000 x 1600 mm, pode acomodar 3 módulos.
 • Filtros de armónicos activos (AHF-100-0.4-4L-R)

  Filtros de armónicos activos (AHF-100-0.4-4L-R)

  Os filtros harmónicos activos xogan un papel crucial na salvagarda dos equipos de precisión dos efectos prexudiciais das distorsións harmónicas presentes nos sistemas de enerxía eléctrica.Os harmónicos introducen variacións de tensión e corrente que poden perturbar as sensibles operacións dos equipos de precisión, o que provoca un deterioro do rendemento e danos potenciais.Ao supervisar activamente e compensar dinámicamente os harmónicos, os filtros de harmónicos activos garanten unha fonte de enerxía limpa e estable para o equipo.Este efecto de protección axuda a manter a precisión, fiabilidade e lonxevidade dos equipos de precisión, minimizando o tempo de inactividade e os custos de mantemento.A capacidade do filtro de harmónicos activos para eliminar os harmónicos proporciona un ambiente operativo seguro e óptimo para instrumentos e maquinarias delicadas, mellorando a produtividade e a calidade xerais.

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

  Corrente de compensación nominal:100A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado en rack
 • Filtros de armónicos activos (AHF-75-0.4-4L-R)

  Filtros de armónicos activos (AHF-75-0.4-4L-R)

  Os filtros harmónicos activos (AHF) xogan un papel fundamental na mellora da calidade da enerxía mitigando os harmónicos nos sistemas eléctricos.Os harmónicos son irregularidades na corrente eléctrica que poden causar distorsións de tensión, sobrequecemento e danos no equipo.AHF monitoriza activamente os harmónicos e despois xera ondas opostas para cancelalas, garantindo unha potencia limpa e estable.Ao suprimir os harmónicos, AHF minimiza a distorsión da tensión, reduce a perda de enerxía e prolonga a vida útil dos equipos eléctricos.É un dispositivo importante en ambientes industriais e comerciais con grandes cargas non lineais, que axuda a manter sistemas de enerxía fiables e eficientes.

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

  Corrente de compensación nominal:75A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado en rack
 • Filtros de armónicos activos (AHF-50-0.4-4L-W)

  Filtros de armónicos activos (AHF-50-0.4-4L-W)

  Imaxina que o teu sistema eléctrico é como unha orquestra sinfónica, con cada instrumento tocando música fermosa.Pero ás veces, os xogadores destrutivos poden causar caos.Aquí é onde entran en xogo os filtros harmónicos activos (AHF).É como un mestre, mantendo as harmonías intactas.Cando detecta distorsións harmónicas, neutralízaas rapidamente, restablecendo o equilibrio e garantindo un rendemento impecable.Do mesmo xeito que un director de orquestra mantén unha orquestra en harmonía, AHF garante que os seus sistemas eléctricos funcionen sen problemas, evitando avarías, avarías e desperdicio de enerxía.É como ter un director de orquesta hábil a man, garantindo que o teu sistema eléctrico toque unha sinfonía de eficiencia e fiabilidade.
  Montado na parede para unha instalación máis fácil e flexible.

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

   

  Corrente de compensación nominal:50A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado na parede
 • Filtros de armónicos activos (AHF-50-0.4-4L-R)

  Filtros de armónicos activos (AHF-50-0.4-4L-R)

  Descrición curta:

  O Filtro Harmónico Activo (AHF) é un dispositivo de calidade de enerxía deseñado para mitigar as distorsións harmónicas nos sistemas eléctricos.Os harmónicos son correntes ou tensións eléctricas non desexadas que poden causar perturbacións, sobrequecemento e mal funcionamento dos equipos.O AHF monitoriza continuamente o sistema eléctrico e inxecta correntes contrarias en tempo real para cancelar os harmónicos.Mide activamente os harmónicos e axusta dinámicamente a súa saída para proporcionar unha corrente harmónica oposta e igual.O AHF axuda a manter unha fonte de enerxía limpa e estable, eliminando os efectos negativos dos harmónicos e garantindo un rendemento e fiabilidade óptimos dos equipos eléctricos.

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

   

  Corrente de compensación nominal:50A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado en rack
 • Filtros de armónicos activos (AHF-25-0.4-4L-W)

  Filtros de armónicos activos (AHF-25-0.4-4L-W)

  Os filtros harmónicos activos reducen ou eliminan as distorsións harmónicas no sistema eléctrico, garantindo que a calidade da enerxía cumpra os estándares da industria e mellora a eficiencia e fiabilidade xerais do sistema eléctrico.

  Adecuado para instalacións de produción industrial, edificios comerciais, sistemas de enerxía renovable, instalacións sanitarias, centros de datos

  Montado na parede para unha instalación máis fácil e flexible.

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

   

  Corrente de compensación nominal:25A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado na parede
 • Filtros de armónicos activos (AHF-25-0.4-4L-R)

  Filtros de armónicos activos (AHF-25-0.4-4L-R)

  Os filtros harmónicos activos reducen ou eliminan as distorsións harmónicas no sistema eléctrico, garantindo que a calidade da enerxía cumpra os estándares da industria e mellora a eficiencia e fiabilidade xerais do sistema eléctrico.

  Adecuado para instalacións de produción industrial, edificios comerciais, sistemas de enerxía renovable, instalacións sanitarias, centros de datos

  - Mitigación harmónica do 2 ao 50

  - Compensación en tempo real

  - Deseño modular

  - Protexer os equipos contra quencemento ou falla

  - Mellorar a eficiencia de traballo dos equipos

   

  Corrente de compensación nominal:25A
  Tensión nominal:AC400V (-40% ~ + 15%)
  Rede:3 fases 3 fíos/3 fases 4 fíos
  Instalación:Montado en rack
12Seguinte >>> Páxina 1/2